Det finns olika typer av demens och alla har liknande symtom, men det finns skillnader:

Alzheimers sjukdom

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Sjukdomen beror att nervceller i hjärnan dör, mest i den främre delen av hjärnan. Sjukdomen är ärftlig men kan drabba vem som helst, i dessa fall är det svårt att veta vad som gör att sjukdomen startar överhuvudtaget. Många kan sammanblanda Alzheimer med vanlig minnesförvirring, som kan uppträda tillfälligt vid stress eller i perioder av stora förändringar i livet. Det är något annat.

Symptom:

Motoriska svårigheter. Svårt att göra samordnade rörelser med kroppen, finmotoriken påverkas. 

Talet förändras. Det blir svårare att hitta ord och att uttrycka sig,>

Beteendeförändringar. Aggressioner kan visa sig, personliga saker som humor kan förändras, man kan bli rädd för saker som inte bekommit en tidigare. Med tiden kan en människa med Alzhemier bli förändrad till hela sin person vilket är mycket smärtsamt för anhöriga.


 ________________

Lewy body-demens

Det som orsakar lewy body-demens är även här att nervceller i hjärnans främre del skadas. Ofta blir också delar av hjärnan där rörelsefunktionen sitter skadad vilket gör att personen får svårt med motoriken. Även nedsatt blodcirkulation bidrar till skadorna i hjärnan.  

Symptom:

 • Samma som ovan.

 

Sjukdomen behandlas oftast med samma mediciner som vid Alzheimers sjukdom och de försöker stimulera en signalsubstans, acetylkolin, som försöker att aktivera delar av hjärnan där tänkandet och minnet sitter.

________________________________________________

Frontallobsdemens

Orsaken till sjukdomen är okänd men i vissa fall kan den ses som ärftlig. Även här skadas nervceller i hjärnans främre delar som påverkar beteendet hos den drabbade och personen kan få svårt att strukturera och planera sitt dagliga liv, men här påverkas inte minnesförmågan lika mycket som vid andra demenssjukdomar.

Symptom:

 • Personligheten kan förändras att personen exempelvis slutar bryr sig om sin hygien eller börja bli lättirriterad och arg utan några direkta orsaker.
 • Kan komma tidigare, ofta före femtio års ålder.
 • Dessa patienter få ännu svårare att planera och strukturera sitt dagliga liv.  
 • Mindre problem med minnet.


Behandling mot sjukdomen är därför främst att försöka minska dessa förändringar som påverkar psyket.

_____________________________________________________

 

Vaskulär demens

Vaskulär demens är vanlig och kan uppkomma efter blodproppar i hjärnan efter exempelvis en stroke, men även att blodcirkulationen i hjärnan har försämrats efter åderförkalkade blodkärl i hjärnan. Sjukdomen kommer oftast smygande men det man kan se är att de som har fått sjukdomen har haft högt blodtryck, hjärtbesvär men även diabetes tidigare i livet.

Symptom:

 • Nedsatt initiativförmåga.
 • Svårt att planera och genomföra aktiviteter.
 • Helst en sak i taget. Minskad simultankapacitet.
 • Svårt att gå. Minnessvårigheter och andra kognitiva störningar kommer senare.

Behandling mot vaskulär demens blir därför att försöka behandla riskfaktorerna och undvika rökning som i sig försämrar blodcirkulationen hos personen.

 

Källor: Karolinska Institutet, överläkare Niels Andreasen och Läkemedelsboken.

Av dmadmin
5 februari, 2010

2 kommentarer

 • Av anonym 1 februari, 2016

  Andra skäl än ekonomi, tack!
  Min fru har fått diagnosen Alzheimer och det förvånar mig inte. Men, jag vill veta mer om varför man ska äta bromsmedicin än att det värnar våra skattepengar. Enligt min mening ett cyniskt och mycket förvånande argument. Så frågan är: Varför äta bromsmedicin mot Alzheimer?

 • Av Andreas 12 februari, 2014

  Mot dålig blodcirkulation
  Min farmor fick rekommendationen att börja använda en cirkulationstränare av sin läkare. Går ju någon reklam på TV nu där Lill-Babs använder en. Läste på http://www.cirkulationstranare.se om oberoende forskare och studier som har påvisat att den ökar blodcirkulationen och fungerar utmärkt för att göra fötterna piggare.

Comments are closed.