myom_livmoder
De flesta kvinnor har inga symptom och behöver heller inte behandla myom. Ungefär var tredje kvinna över 30 år har tillväxt av myom.

Symptom på myom:

 

  • Tryck och tyngdbesvär i nedre buken. 
  • Rikliga och långvariga menstruationer som kan orsaka blodbrist, anemi.
  • Smärta och täta urinträngningar. 
  • Svårigheter att få barn eller återkommande missfall. 

 

 

Sök vård om du är orolig eller har har rikliga blödningar, tryck, tyngdkänsla eller kraftiga smärtor vid menstruation.

Källa: 1177, Gedeon Richter

 

Myom kan behandlas med medicin, ultraljud eller operation.

Av redaktionen
15 juni, 2015