Skådespelaren Angelina Jolies mamma dog tidigt i bröstcancer. Angelina gick för en kort tid sen ut med sitt val att operera bort båda brösten i förebyggande syfte. Hon fattade beslutet efter att hon gjort gentester och hittat genmutationen BRCA1, som enligt hennes läkare ökar risken för bröstcancer med 65 procent. Eventuellt kommer hon att gå vidare och ta bort sina äggstockar också. Nog är det gott att kändisar lyfter frågor och använder sin genomslagskraft för allmänhetens bästa, men...

Skådespelaren Angelina Jolies mamma dog tidigt i bröstcancer. Angelina gick för en kort tid sen ut med sitt val att operera bort båda brösten i förebyggande syfte. Hon fattade beslutet efter att hon gjort gentester och hittat genmutationen BRCA1, som enligt hennes läkare ökar risken för bröstcancer med 65 procent. Eventuellt kommer hon att gå vidare och ta bort sina äggstockar också. Nog är det gott att kändisar lyfter frågor och använder sin genomslagskraft för allmänhetens bästa, men...

Jag undrar om vi idag har tillräckligt med kunskap för att förespråka så radikala ingrepp som att operera bort bröst och äggstockar i förebyggande syfte på annars friska kvinnor?

Att med en äggstocksoperation rubba den naturliga fertiliteten innebär att kvinnan kommer i ett tidigare klimakterium, något som i sig medför risker och påverkar livskvaliteten. Benskörhet, obehag orsakade av klimakteriebesvär, ökad risk för hjärtsjukdom, depression, med flera. Regimen tar heller inte helt bort cancerrisken, bland annat på grund av de hormonpreparat som ska ersätta eller blockera kvinnans naturliga hormoner.

Inom yoga och traditionell kinesisk medicin kallas alla kroppens körtlar för ”hälsans väktare”. Hur mycket vet vi egentligen om hur avsaknaden av denna hormonbalans påverkar kvinnans framtida hälsa i stort?

Lynne McTaggart, amerikansk journalist och författare, menar att det finns en del fakta som Angelinas läkare inte berättade något om:

1. De flesta bröstcancerfall inträffar hos kvinnor som inte har cancer i släkten, och hos dem som har det överlever de allra flesta. Livstidsrisken ökar med 8 procent med en nära släkting, 13 procent med två.

2. Miljötriggers verkar spela en större roll än genetisk ärftlighetsrisk. T.ex. ökar hormonpreparat risken att få bröst- och äggstockscancer, stroke och hjärtsjukdom.

3. Huruvida vi utsätts för epigenetiska faktorer kan i slutändan vara det som avgör om en cancer förblir vilande eller utvecklas.

4. Bröstimplantat medför ironiskt nog i sig en ökad risk för cancer: anaplastisk storcellig lymfom, en mycket ovanlig cancerform men den som drabbas löper arton gånger så stor risk risk att dö.

Cancer har ju länge betraktats som enbart en genetisk sjukdom som uppstår genom mutation. Ny kunskap har förändrat den bilden. Efter en tre år lång satsning på en omfattande kartläggning där tusen forskare sökt efter riskgener, byter Karolinska Institutet nu syfte. Från att ha arbetat med målet att ta fram gentester som påvisar en risk innan bröstcancer bryter ut, har man lärt sig något som ändrar syftet för den framtida forskningssatsningen: ” Men uppkomsten av cancer styrs inte enbart av generna. Också miljön, livsstil spelar en avgörande roll.” säger professor Per Hall på Karolinska Institutet, för SvD. Man går därför vidare med en större studie som följer 70 000 svenska kvinnor under flera år. Mer om Karmastudien här

Ja, som patient kan jag tycka att ambitionen att söka efter ett fåtal gener är uppenbart snäv, speciellt när vi med epigenitiken fått ett nytt fält att utforska. Epigenetiken är läran om hur livserfarenheter påverkar generna. Vad är det som styr att gener slås av och på? Det är den här typen av intressanta frågor som jag hoppas forskarna ställer sig, så att vi framöver kan få en mer komplex bild av en så komplex sjukdom som cancer.

Hos mig, som drabbades tidigt i livet, kunde man över huvud taget inte hitta någon känd bröstcancergen. Vi har inte kunskapen om varför bröstcancergener slumrar en hel livstid hos vissa, och aktiveras hos andra. Därför bör Angelinas val att operera bort två friska bröst och eventuellt även sina äggstockar än så länge ses som radikalt och som ett angeläget ämne för oss att diskutera.

Av Felicia Thorell
14 juni, 2013
Annons