När du får en cancerdiagnos följs den ofta av en prognos. För många av oss är det en av de första frågorna vi har, kommer jag att överleva? Hur lång tid har jag?

Kanske läser du allt du kan komma över om just din sjukdom, eller kanske undviker du så mycket kringinformation som möjligt för att inte bli nedslagen. Det händer också att prognosen är något vi får höra från vår läkare utan att själva ha bett om det. Var och en utformar sin egen strategi, mer eller mindre medvetet.

När du får en cancerdiagnos följs den ofta av en prognos. För många av oss är det en av de första frågorna vi har, kommer jag att överleva? Hur lång tid har jag?

Kanske läser du allt du kan komma över om just din sjukdom, eller kanske undviker du så mycket kringinformation som möjligt för att inte bli nedslagen. Det händer också att prognosen är något vi får höra från vår läkare utan att själva ha bett om det. Var och en utformar sin egen strategi, mer eller mindre medvetet.

För mig har det varit viktigt att samla positiva berättelser och inte läsa för mycket statistik. Framför allt inte låta mig nedslås av den statistik jag kommer över. Och att alltid identifiera mig med de procent som det gått bra för.

Amerikanen Greg Anderson insjuknade i svår lungcancer i mitten av 80-talet, han gavs tre månader att leva men överlevde mot alla odds! Greg ägnade sedan över tjugo år åt att intervjua cancerpatienter som alla fått veta av läkare att deras cancer var obotlig, men trots det återskapat hälsa och överlevt sin sjukdom. Med tiden blev det över 15 000 intervjuer. I sin bok ”Cancer - 50 essential things to do” sammanställer han de strategier och förhållningssätt som förenade dessa överlevare.

I korthet återger jag dem här i sex stycken punkter:

1. Genomgå medicinsk behandling och delta aktivt i val av läkare, behandlingsform och andra beslut!

2. Uppmärksamma din kost och ditt näringsintag, gör vissa förändringar i riktning mot nyttigare, näringsrikare och renare mat och dryck!

3. Ägna dig åt någon form av fysisk aktivitet efter förmåga och gör det varje dag!

4. Våga tro på att du kommer att överleva! Denna mentala attityd placerar dig centralt i din process och stödjer dig att faktiskt byta ut läkare och andra behandlare som du inte har förtroende för.

5. Värdera stödet från omgivningen och ägna mer tid åt de relationer som stödjer och mindre åt dem du upplever som negativa eller tärande.

6.Öppna dig för ett andligt perspektiv på tillvaron. De som överlevde sin cancer utvecklade alla någon form av andlighet. Inte i betydelsen att de blev religiösa, snarare lärde de sig att vara här och nu och skapa en inre frid och vördnad inför livet som sådant.

En genomgående röd tråd för dessa punkter, som jag ser det, är återskapandet av autonomi och upplevd kontroll i en livssituation som ofta kännetecknas av motsatsen.

Av Felicia Thorell
18 april, 2013
Annons