Det är förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel i Sverige. Att komma ens i närheten är förbjudet. Nu menar Läkemedelsverket att företaget Boehringer Ingelheim har gått över gränsen med ett pressmeddelande de skickade ut i maj. Om inte pressmeddelandet tas bort från företagets hemsida bötesfälls de.

I praktiken inskränks nu möjligheterna för företagen att kommunicera med journalister.

Det är förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel i Sverige. Att komma ens i närheten är förbjudet. Nu menar Läkemedelsverket att företaget Boehringer Ingelheim har gått över gränsen med ett pressmeddelande de skickade ut i maj. Om inte pressmeddelandet tas bort från företagets hemsida bötesfälls de.

I praktiken inskränks nu möjligheterna för företagen att kommunicera med journalister.

-Vi bedömer att det här pressmeddelandet är marknadsföring. Läkemedelsbolagen har inte rätt att publicera information med syfte att öka försäljningen och användningen av ett receptbelagt läkemedel, det menar vi att företaget har gjort i det här fallet, säger Ragnhild Johnsson, utredare på Läkemedelsverket.

Det kostar ungefär en miljard kronor att framställa, utveckla, testa, dokumentera och få de nya läkemedlen godkända. Nya läkemedel blir därför dyrare än gamla och ska de nya läkemedlen nå de sjuka måste de subventioneras av myndigheten TLV. I detta pressmeddelande skrev företaget att de sökt om subvention för preparatet.

- Det var inte budskapet som var fel i detta pressmeddelande, utan att det saknade biverkningarna och de risker som är förknippade med läkemedlet. Konkurrentens biverkningar var däremot med, säger Johnsson.

Pradaxa lanseras som ett alternativ till den mycket vanliga medicinen Waran. Båda fungerar enligt studier ungefär lika bra, men biverkningarna och konsekvenserna av feldosering är mindre för Pradaxa, än sin föregångare. Men även Pradaxa har biverkningar. Allt detta står på Fass, som är tillverkarnas egen information, och som används av alla journalister.

- Ja, men det borde också vara med i pressmeddelandet, de kan vara långa, det gör inget.

Sedan berättade Ragnhild Johnsson något för mig som skulle kunna ställa hela yttrandefriheten på spel. Även om journalister skriver något positivt om ett läkemedel, utan att nämna biverkningarna och riskerna, och naturligtvis utan att ta betalt för sin information, kan det strida mot marknadsföringslagen och stoppas av Läkemedelsverket.

- Ja, det är klart, det handlar ju om människors hälsa. Det ser vi inte som någon begränsning i yttrandefriheten, vi vill bara skydda konsumenten mot ovederhäftg marknadsföring. Där ser vi ingen skillnad på allmänhet och journalister.

Att journalister och allmänhet nu klumpas ihop är nytt för bolagen. Journalister har en ansvarig utgivare med skyldigheter, men också
ett starkt skydd enligt lagen om yttrandefrihet som är en grundlag. Alla läkemedelsbolags hemsidor har tre olika sorters information. En till vårdpersonal, en annan till media och en tredje starkt censuerad textmassa till allmänheten där alla produktnamn är borttvättade. Det här kanske inte har varit korrekt, förklarar Johnsson.

Företaget Boehringer Ingelheim med stöd av Läkemedelsindustriföreningen, LIF, överklagar nu Läkemedelsverkets beslut till Förvaltningsrätten.

- Helt plötsligt nu har de gjort en ny tolkning av den lag som funnits i många år, det är väldigt uppseendeväckande att de gör den här inskränkningen i yttrandefriheten, säger Pär Tellner på LIF.

För mig som har startat Dina mediciner känns allt det här så sorgligt. Jag vill att människor ska få veta mer, kunna hänga med själva i de nyheter som forskas fram och få kontroll över sina egna behandlingar. Att inte ens pressinformationen till oss journalister får vara snabb och enkel gör det ännu omöjligare för oss att sprida nyheterna. Risken för att patienter skulle rusa iväg och knapra blodförtunnande för att det framstår smaskigt ser jag som nästan obefintlig. Risken att de aldrig får veta att det kommit en ny behandling är mycket större.


Här hittar du det anmälda pressmeddelandet och branschorganisationen LIFs överklagan:

Boehringer Ingelheim har sökt ett lägre pris på Pradaxa i Sverige

 


Av Hanna Brodda
13 oktober, 2011
Annons

2 kommentarer

Comments are closed.