Jag läste artikeln om patientmakt, och jag är benägen att hålla med Martin Ingvar att frågan om patientmakt. Den är inte enkel att lösa.

Jag läste artikeln om patientmakt, och jag är benägen att hålla med Martin Ingvar att frågan om patientmakt. Den är inte enkel att lösa.

I regel saknar allmänheten medicinskt kunnande och erfarenhet (samtidigt som nästan varannan patient anser att man finner den bästa kunskapen om man lyssnar inåt och att det är bättre att lita på sin egen erfarenhet än på det som forskningen visat). Självdiagnostik kan vara och är ofta förrädisk och placeboeffekten är inte sällan närvarande och vilseledande. En stor del av befolkningen väljer att inte besöka vård när de skulle behöva eller tillämpar något av alla de verklösa alternativmetoder som finns. Därmed inte sagt att patientens ord inte är viktiga och att skolvården är perfekt och har lösningar på alla medicinska problem.

En mycket viktig fråga i sammanhanget är huruvida patienten är bättre eller likvärdig med läkare när det gäller ställande av diagnos och adekvat behandling. Ett symtom kan ha flera orsaker (inklusive inbillning) och behandlingsalternativ, och inte sällan krävs individanpassad medicinering som är baserad på blodprover, gentester och risker med kombinationer av preparat. Sådant kräver i många fall både expertis, samråd och erfarenhet.

En annan fråga är om denna ökade patientmakt även ska gå hand i hand med ansvaret för det som går fel och kostar mer?
Det är förståeligt att man vill korta köer, reducera kostnader och öka patientnöjdheten, men hur mycket säkerhet eller kvalitet är vi beredda att offra?

Låt oss leka med tanken om ökad patientmakt. Om vi anser det viktigt så skulle vi kunna ge ansvaret till en annan patient, lika medicinskt okunnig som vi själva. Hur många hade vågat sig på detta? Och hur står patientmakt i relation till ökad makt åt folket när det gäller politiken och juridiken, eller till våra bilars säkerhet och funktion? Ska vi själva, helt okunniga om hur en bil är uppbyggd och fungerar, stå för bilprovning, -reparation och -service och sedan ta ansvar för att vi är säkra på vägarna? Vad skulle det innebära för en bils livslängd?

Ett sätt att mäta betydelsen av patienters styrande är via risker med dålig följsamhet (compliance) av föreskriven medicinierng. Compliance är bara ca 50%.

Så här farligt är det att inte följa läkarens instruktioner:

The failure to complete treatment regimens as prescribed has significant negative health impacts worldwide. Examples of the rate and consequences of non-compliance for selected medical disorders is as follows:

• Diabetes non-compliance (98% in US) is the principal cause of complications related to diabetes including nerve damage and kidney failure

• Hypertension non-compliance (93% in US, 70% in UK) is the main cause of uncontrolled hypertension-associated heart attack and stroke

• Asthma non-compliance (28-70% worldwide) increase the risk of severe asthma attacks requiring hospitalization

• 1/3 compliance of statins estimated to have caused 200 deaths in heart attacks (over 3 years in Sweden)

Men självklart är det också så att läkare kan göra felbedömningar, ha brist på tid eller bara sakna intresse för ny vetenskap.

Av Urban Fagerholm
1 juni, 2011
Annons

6 kommentarer

 • Av anonym 24 november, 2015

  ”Patientmakten” finns den mer än på pappret?
  Hela diskussionen är irrelevant. I praktiken har patienten ingen makt alls oavsett vad lagtexten säger. Att jag vill påstå detta grundar sig på min egen erfarenhet.
  För ett par år sedan fick jag problem med mina ögon och ”vågade” ställa några relevanta frågor till läkaren vilket resulterade att jag nekades operation och höll på att förlora synen på ena ögat. Då hade jag 3% synförmåga kvar av 100 möjliga och skulle inte kallas på återbesök.
  Som tur är har jag tillräcklig bakgrund för att läsa mig in i ämnet och med hjälp av journaltexter och resultat konstatera att läkaren medvetet ställt felaktig diagnos dvs att jag har torra förändringar i gula fläcken (finns ingen behandling) i stället för membran över gula fläcken som går att operera.
  Då använde jag den ”makten” patienter har idag att byta läkare, kommun och till slut landsting (det var inte lagstiftat då och fick kämpa hårt).
  Landstinget jag valde var delvis på grund av den höga kompetensen inom ömrådet för min operation och delvis för att den opererande läkaren inte var svensk och inte var kursare med mina tidigare läkare.
  Operationen lyckades, idag har jag drygt 70% syn och om jag har tur kanske kan bli bättre med tiden men hade jag fått rätt behandling tidigare hade jag haft full syn!

  Det som hade varit mer intressant att diskutera är etiken inom läkarkåren och kårandan som ät värre än hos polisen och brandkåren tillsammans! Anmälningarna till IVO blir allt fler med åren men myndigheten saknar fortfarande befogenhet att tilldela annat än kritik till läkare som orsakat patienterna bestående men eller död. Allt avskrivs med orden: vi ser över våra rutiner samtidigt som anmälningarna fortsätter att öka l antal.
  .

 • Av Kingberg 16 februari, 2012

  Hej
  Men man ska fan inte behäöva sätta in gen diagnoser??

 • Av Kingberg 15 februari, 2012

  Hej
  Hej jag kan ju säga att jag kan mer om mediciner än vissa Läkare jag har haft,, Tex om jag skulle koma till en En vårdcentral en vanlig hus DR kan jag mer än han om olika Psykofarmaka, vilka medeciner som används för olika psykiska sjukdomar och om talar om Benso s kan jag dom flesta som finnns, vilka mg som finns, vilka biverkningar osv..

  Det är resultat av ca 16 år erfarent av olika diagnoser och 100 tal olika läkemedel som jag fått det är skrämmande om tänker efter att det ska ta lång tid att få en rätt diagnos fick adhd diagnos när jag var 28 är 29 idag och var själv som bad om en utredning, visade sig att jag hade Adhd, men kämpar för en till diagnos jag en som kallas HPPD, Skrev ett inlägg om det på sidan.. Och efter 10 år utan att veta var det varit och ingen har tagit tag i det och undersökt vad det kan var utan bara gissa nog stress han man hört par gånger och även här fick jag undersöka och sätta en diagnos på mig själv och har hittat rätt ahr en ny Dr och har berättat min symtom och vad jag tror det är är 99 % och det verkan som han har tagit i tag i det, han är faktigts den bästa dr jag har haft..

 • Av Gunilla Gellersjö 28 september, 2011

  />

 • Av Anonym 13 juni, 2011

  Replik om patientmakt
  Tack för svar.

  Jag läser in att du anser att det främst eller endast är vi själva som bryr om oss själva tillräckligt mycket för att kunna/orka ställa rätt diagnos och erbjuda rätt behandling, och att de flesta av oss vet hur en bil fungerar och ska repareras och kontrolleras (vilket jag betvivlar; däremot håller jag med om att det är vårt ansvar att se till att detta sker). På samma gång skulle vi enligt resonemanget släppa detta egenansvar så fort vi fått en förskriven medicin.

  Även om vi (ofta) bryr oss om oss själva finns det alltför många som struntar i att uppsöka vård när de behöver och inte bry sig om att ta medicin som föreskrivits. Alltför många tar helt enkelt inte ansvar för sin hälsa och medicinering. Andra exempel på det är alla de som röker, inte motionerar och inte äter hälsosamt. Många gör dessutom felaktiga/tvivelaktiga behandlingsval. Till exempel de som tar homeopatiska (verklösa) preparat, väljer akupunktur eller kiropraktik framför smärtläkemedel eller väljer ayurvedadiagnostik.

  Låt oss även ta ett titt på några vanliga åkommor. Om du själv skulle drabbas av någon månads ryggvärk, yrsel, magont, feber, hosta, trötthet, viktökning (eller minskning) eller sömnproblem, eller finna en stor deformerad hudfläck, vilka av de ca 10000 sjukdomsdiagnoserna skulle du ställa och vilket/vilka av alla de 8000 läkemedlen som finns i vårt land skulle du ta (och vilken dos och varaktighet skulle passa bäst för dig)? Och skulle du kunna utesluta placeboeffekten/hypokondri och multisjukdom? När är operation att föredra framför mediciner?

  Du kanske till och med bär på en sjukdom som du ännu inte har symtom av, och där endast blodprov, urinprov, DNA-test eller annan rutinscreening (som du inte har tillgång till hemma) kan säkerställa vad du är på väg att utveckla.

  Du kanske har en genuppsättning som gör att du endast tål en tiondel av den dos som de flesta andra får. Vem kan förutsätta detta?

  Visst är det fullt möjligt att mha internet och andra källor ibland ställa rätt diagnos på sig själv och få rätt medicin. Frågan är hur pass bra vi är på detta jämfört med den samlade vårdexpertisen och tillgängliga diagnostester, vilka områden där detta oftast är möjligt, vem som ska ta ansvar för de fel som kan uppstå och vem som vill försäkra en patient som felbehandlat sig.

  Sen tror jag att merparten av läkare bryr sig om sina patienter, är intresserade av de nya behandlingsalternativ som dyker upp och har vetskap om vad som normalt sett inte fungerar. Med det sagt innebär det inte att läkare alltid har och gör rätt. Vissa sjukdomar är svåra att diagnosticera och behandla, och ibland slarvas det.

  Som sjuk har man all rätt att själv berätta vad man tror sig drabbats av och varför man tror det, samt söka en second opinion.

  Och exakt vilken makt är det som man vill att patienterna ska ha? Makt över diagnoser, behandlingar, risker, pengar…? Om önskan preciseras blir det mycket enklare att diskutera./UF

 • Av Anonym 12 juni, 2011

  Patientmakt
  jag tycker du är lite fel ute. vem tar ansvar för bilen, om inte du själv? Inte lämnar du bara in den om den blir dålig och sedan betalar och hämtar ut? Tvärtom, du tar reda exakt på vad som är fel och sedan kollar du upp alternativen, men när doktorn sagt sitt går de flesta bara till apoteket och i bästa fall hämtar ut det doktorn ordinerade. Om man inte vet varför man ska ta en viss behadnling är risken dessutom större att man inte följer ansvisningarna. Det är jobbigt för en läkare att behöva står till svars för allt och förklara allt, men jag tror att alla skulle tjäna på det. Alla läkare kan dessutom inte hålla koll på alla de senaste behadnlijgarna, naturläkemedlen och all forskning. Det är nog bara du själv som bryr dig om dig själv så mycket att du orkar det…

Comments are closed.