Alindrin är ett inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande läkemedel mot exempelvis huvudvärk, ledvärk, menstruationssmärtor och feber. Maximal effekt nås inom 1-2 timmar.

Verksam substans

Ibuprofen

Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som Alindrin kan ge är mag- och tarmproblem, huvudvärk och hudutslag. Men även hösnuva och svullna slemhinnor i mun och hals kan förekomma.

Varning för

Var särskilt försiktig med Alindrin om du lider av magsår eller astma. Och undvik att äta medicinen om du försöker bli gravid eller är gravid i dagsläget.