Barnhastar250

Alutard är en allergivaccination som ges i spruta under ett par år, för bland annat pälsdjursallergi och pollen. Alutard verkar genom att utsätta kroppen för det ämne den är allergisk emot, och på så sätt "vänja" immunförsvaret vid ämnet. Det finns sprutor med Alutard för flera olika allergier: Björk, lövträd, Hassel, gräspollen, Klibbal, Timotej, Hundäxing, Gråbo, hund, katt och häst och kvalster. Injektionerna ges under uppdoseringsfasen vanligen en gång i veckan i mellan 7 – 15 veckor. När underhållsdosen är nådd sker en stegvis ökning av tidsintervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas till 2, 4 och 6 – 8 veckor. Därefter ges injektionerna var 6:e – 8:e vecka under 3 – 5 år. Tillverkare:

Verksam substans

Allergen

Möjliga biverkningar

Lokala reaktioner, såsom klåda, rodnad och svullnad, kan förekomma vid injektionsstället efter varje injektion. Andra allergiska reaktioner, såsom rodnad och svullnad i ögonen, hösnuva, nässelfeber och astma kan uppstå i sällsynta fall. Reaktionerna uppstår vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen och därför får du alltid stanna kvar en stund efter behandlingen. En risk för anafylaktisk chock med hosta, kräkningar, kramp och blodtrycksfall finns, men är mycket sällsynt.

Varning för

Ta inte om du är gravid och börja inte en behandling om du lider av sjukdomar i immunförsvaret eller om ditt allmäntillstånd är dåligt, till exempel vid kroniska hjärt-lungsjukdomar eller njursjukdomar. Du ska heller inte vara påverkad av allergi de senaste tre-fyra dagarna. Injektionerna bör även uppskjutas om du har glömt att använda din dagliga allergimedicin. Du bör dessutom undvika stark fysisk aktivitet, varma bad, och alkoholhaltiga drycker under injektionsdagen.

3 kommentarer

 • Av anonym 7 maj, 2010

  Ja, vaccineringen tar ett
  Ja, vaccineringen tar ett tag, kanske ett år för vissa, men det går.

 • Av Emil 7 maj, 2010

  Innebär det här att människor
  Innebär det här att människor som i dagsläget redan är katt allergiker bli av med sin allergi med detta vaccin?

 • Av Emil 7 maj, 2010

  Innebär det här att människor
  Innebär det här att människor som i dagsläget redan är katt allergiker bli av med sin allergi med detta vaccin?

Comments are closed.