Androcur hämmar sexualdriften hos män med ovanligt stark sexualdrift. När sexualdriften blir till tvångstankar som tar över och påverkar det övriga livet gement.

Det här läkemedlet verkar genom att hämma det manliga könshormonet androgen. Spermiebildningen kan minska och lusten till sex minskar generellt. Används ibland som en frivillig del i behandlingen av män som dömts för sexualbrott, då i kombination med terapi och beteendepåverkande insatser.

För kvinnor kan det användas för att hämma manlig hårväxt, som skägg, då ofta i kombination med östrogen som är ett kvinnligt könshormon.

Effekten försvinner när behandlingen upphör.

 

Verksam substans

Cyproteron

Möjliga biverkningar

Trötthet och viktökning är några av de möjliga biverkningar för båda könen. Män kan få bröst, men det är dosrelaterat och kan också behandlas på andra sätt. Utslag drabbar få, och för kvinnor ibland ökad sexuell lust har rapporterats som en sällsynt biverkning. Benskörhet hos män är en möjlig biverkan hos män vid lång tids användning. Inga andra farliga biverkningar rapporterade.

Varning för

Dosen för insulin kan behöva ändras om du tar insulin vid diabetes.

Inte lämpligt vid graviditet eller amning, eller vid vissa sjukdomar.

Har du provat Androcur? Berätta nedan!