I vissa länder har glukosamin funnits tillgängligt som läkemedel i många år, i andra länder har glukosamin istället marknadsförts som kosttillskott, enligt Läkemedelsverket. I sverige var det först ett kosttillskott. Lindrar fram för allt symptomen och smärtan. Enligt tidigare studier hjälpte den också till att bygga upp leden igen, på tre års sikt, men det ifrågasätts av senare studier.

Verksam substans

Glukosamin

Möjliga biverkningar

Förr var ett fåtal biverkningar kända och beskrivna, såsom huvudvärk, dåsighet, magbesvär och hudutslag. Senare har rapporter kommit in om eventuellt ökad risk för angioödem, nässelutslag, yrsel, ödem, benödem, förhöjda kolesterolvärden, försämrad diabetes, förvärrad astma, magsår, tarminflammation, ledverk och ögonbiverkan.

Varning för

Kan påverka dig med känslig mage. Kan påverka användningen av Waran eller Warfarin som den verksamma substansen heter och tetracyklin.