solare250

D-vitamin är vanligt överhuvudtaget. När D-vitaminnivåerna skulle mätas hos kol-patienter, visades att både den friska kontrollgruppen och kol-patienterna hade för låga nivåer.

Men klart sämst hade kol-patienterna.

Hälften av kol-patienterna har för låga halter av D-vitamin. Var tionde har så låga värden att de kan få bristsjukdomar. De överraskande resultaten har nyligen kommit fram vid en studie på nära 100 patienter som jämförts med 150 friska.

– Vi fann att kol-patienterna hade genomgående sämre D-vitaminstatus än de friska patienterna. Men även bland de friska kontrollpersonerna, som var mellan 65 och 80 år, hade nästan 40 procent för låga halter av vitaminet i blodet, säger Frode Slinde, docent vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Orsaken till D-vitaminbristen tror forskarna är både för lite D-vitamin i maten och för lite vistelse ute i solen. Anmärkningsvärt var att nivåerna var för låga även hos de som tog tillskott av D-vitamin, som exempelvis Kalcipos-D.

–Att många kol-patienter trots detta har otillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet borde leda till att sjukvården tar detta på allvar och rutinmässigt mäter kol-patienters vitaminstatus, och sätter in behandling hos de patienter som uppvisar för låga nivåer, säger Frode Slinde.

Av redaktionen
26 juni, 2013