Dämpar ångest, oro, nässelfeber och klåda. Klådan och de allergiska reaktionerna stoppar Atarax genom att blockera histaminet i kroppen. Atarax påverkar också en del av hjärnan som gör att den ger en ångestdämpande effekt.

Tillverkare: UCB Nordic.

Verksam substans

Hydroxizin

Möjliga biverkningar

Dåsighet, illamående och irritabilitet är några av de möjliga biverkningarna man kan få. Atarax är inte beroendeframkallande. Gravida och ammande bör inte ta Atarax.

Varning för

Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax, därför är det viktigt att ta hand om tänderna. Borsta och försök håll igång salivutsöndringen med sockerfria tabletter. Atarax passar inte alla, många olika typer av organsvaghet, andra mediciner, allergier och andra orsaker kan göra att Atarax inte är en lämplig medicin.