Bactrim har en bakteriedödande effekt och används för olika typer av infektioner, bland annat urinvägsinfektion. Läkemedlet ska inte använda om du har svår leverskada eller blodsjukdom. Var även försiktig om du har nedsatt njurfunktion.

Verksam substans

Sulfametoxazol, Trimetoprim

Möjliga biverkningar

Illamående, hudutslag, kräkningar och hudrodnad är några av de vanligare.

Varning för

Ska inte användas av människor med skadad lever, njure eller blodsjukdom.

1 kommentarer

  • Av Illamående 23 november, 2010

    Jag mådde inge bra av
    Jag mådde inge bra av bactrim.

Comments are closed.