Bamyl har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner, som ökar smärtnervernas känslighet. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar. I högre doser är acetylsalicylsyra också inflammationshämmande.

Verksam substans

Acetylsalicylsyra

Möjliga biverkningar

Magbesvär är det vanligaste. Inre blödningar uppges som en ovanlig biverkning, men läs mer på Fass här nedan.

Varning för

Var försiktig med Bamyl till barn med feber. Bamyl kan minska fertiliteten. Var försiktig även under graviditeten. Under den första och andra trimestern av graviditeten skall acetylsalicylsyra användas endast då det är absolut nödvändigt.