Botox är ett muskelavslappnande medel som injiceras i muskler eller djupt in i huden för att minska anspänningsrelaterade rynkor exempelvis mellan ögonen. När det gäller injicering i huden påverkar medlet svettkörtlarna vilket gör att svettningar i exempelvis armhålorna minskar. Botox används oftast för att avlägsna rynkor mellan ögonen, rynkor i ögonens utkanter eller runt munnen. Medlet har med åren vuxit till den vanligaste injektionsbehandling när det gäller skönhetsbehandlingar i världen. Botox består av botulinum typ A, ett protein som är framställt av bakterier som orsakar sjukdomen botulism. En livsfarlig sjukdom som kan spridas i bland annat fiskkonserver, vilket är mycket ovanligt i dag. Medlet verkar genom att blockera nervimpulserna i de muskler som injicerats. Behandlingen tar cirka 10-20 minuter och injiceras med en micro-nål i små mängder åt gången. Resultatet märks efter 3-10 dagar och kvarstår i 3-4 månader. Botox började användas i medicinskt syfte redan under 50-talet främst för att behandla okontrollerade blinkningar eller skelande ögon. Sedan 2003 är det godkänt för att behandla svåra svettningar, då bland annat under varumärket Xeomin. Behandling görs på klinik av utbildad personal. Källor: Läkemedelsverket, Fass

Verksam substans

Botulinum toxin typ A

Möjliga biverkningar

några av de vanligare biverkningarna är blåmärken och svullnad i de injicerade områdena. Sväljproblem har rapporterats efter behandling mot svettningar.

Varning för

Du bör inte använda botox om du lider av vissa muskelsjukdomar eller använder antibiotika av typ aminoglykosid, men inte heller om du är gravid eller om du ammar.