burana450

Det verksamma ämnet är ibuprofen som verkar genom att hämma kroppens produktion av prostaglandiner, de ämnen som ger upphov till smärta.

 

Burana lanserades nyligen i Sverige som ett lågprisalternativ efter att ha länge funnits i Finland. Tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Verksam substans

Ibuprofen

Möjliga biverkningar

Illamående och magbesvär är vanliga, mindre vanligt är att få bland annat sömnbesvär, hörselpåverkan och leverpåverkan. Läs mer på Fass här nedan.

Varning för

Använd inte Burana vid vattkoppor. Ibuprofen-preparaten är inte lämpliga under graviditet eller om du försöker blir gravid. Var försiktig med Burana om du till exempel har haft magsår, andra magproblem, eller har problem med njurar eller lever. Högt blodtryck, astma, hjärtsvikt eller har lätt för att blöda, kan också vara orsaker att låta blir smärtstillande med ibuprofen. Många läkemedel påverkas av ibuprofen och tvärtom.