Buspar är ångestdämpande och används vid en längre behandling av ångest, oro och rastlöshet. Buspars effekt kan påverkas om du tar andra mediciner samtidigt, särskilt mediciner mot depression. Om du använder naturläkemedel så som johannesört, bör du prata med din läkare.

Verksam substans

Buspiron

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, muntorrhet, yrsel, trötthet och illamående.

Varning för

Bör inte användas av personer som tidigare har haft krampanfall.