Att motion och livstil minskar risken för att få Alzheimer har vi redan fått veta. Nu ska forskaren Miia Kivipelto titta på om det ockå kan minska symptomen efter att diagnos konstaterats.

 

Personer som har ärftlighet för alzheimer kan genom livsstilsförändringar minska risken att insjukna. Det har flera rapporter visat. Bland Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet.

Nu börjar hon studera effekten av att börja med motion och göra livsstilsförändringar efter att den svåra sjukdomen debuterat.

– Idag finns inga effektiva läkemedel för denna patientgrupp och intresset för studien är stort, säger Miia Kivipelto. 

I våras publicerades Kivipeltos forskningsresultat från den stora så kallade FINGER-studien, vilken visar att man genom mer motion och bättre kostvanor kan minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent.

Av de uppföljande analyser som nu gjorts framgår att effekten är starkare på dem som bär på genen ApoE4.

Ny livsstilsstudie inledd Miia Kivipelto har också inlett en studie, MIND-AD-projektet, där livsstilsinterventioner testas på patienter med lindrig alzheimer.

Forskare som Miia Kivipelto får kontinuerligt stöd från Alzheimerfonden för att kunna bedriva sin forskning.

– Vi tycker det är oerhört viktigt att stötta Miia Kivipeltos forskning då den visar att vi faktiskt själva kan göra något för att minska risken att drabbas, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

Idag finns mediciner som bromsar utvecklingen av demens, till exempel Abixa, Aricept och Ebixa, men inga som botar eller gör patienten helt symptomfri.

 

Läs mer: "Fler skulle bli hjälpta av bromsmediciner"

Av redaktionen
23 september, 2015