Centella250

Har traditionellt använts för att behandla många sjukdomar, bland annat syfilis, hepatit, epilepsi, magsår, diarré och feber. Den har också malts och lagts på sår och hudskador. Växer i tropiska klimat, som Australien, Stillahavsområdet, Asien, Sydafrika och Sydamerika. Kallas också Gotu kola i stora delar av världen. Centella, Sallatsspikblad eller Gotu kola är en ört som ingår i vissa läkemedel, enligt Läkemedelsverket. Det är inte ett patenterat läkemedel och dess verkningar är inte vetenskapligt belagda. Säljs bland annat i hälsokostaffärer.

Verksam substans

Centella asiatika

Möjliga biverkningar

Illamående och magbesvär är inte ovanligt, problem som kan bli kroniska vid långvarig användning. Centella anses kunna höja kolesterolvärdet och eventuellt blodtrycket. Kan eventuellt orsaka missfall och ökad känslighet för solljus.

Varning för

Påverkar också livmodern och ska inte användas av gravida kvinnor. Kan ge ökad sömnighet vid samtidigt konsumtion av alkohol eller rogivande mediciner. Ska inte tas tillsammans med antiepileptika, antidepressiva, bensodiazepiner, läkemedel mot sömnlöshet och alla läkemedel som orsakar sömnighet. Det kan också minska effekten av insulin och andra orala diabetesläkemedel samt kolesterolsänkande mediciner.