kakao250
Högt intag av ämnet flavanoler, som bland annat finns i kakao, gav äldre avsevärt mycket bättre minne, enligt en amerikans studie.
37 personer i åldern 50 till 69 år ingick i den tre månader långa studien som genomfördes på Columbia University i New York, USA. De lottades till att dricka kakaodryck med antingen höga, 900 mg, eller låga halter, 10 mg, av flavanoler. Försökspersonernas minne testades både före och efter studien i ett minnestest som gick ut på att känna igen olika mönster. De personer som lottats till högt intag av flavanol gjorde avsevärt mycket bättre ifrån sig på minnestesterna än de försökspersoner som lottats till lågt intag. Flavanoler återfinns förutom i kakao även i teblad, vin, vissa frukter och grönsaker och orsaken till att ämnet förbättrar minnet kan vara att blodgenomströmningen ökar i ett visst område i hippocampus - den del av hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. Flavanoler har sedan tidigare en känd positiv effekt på hjärt-kärlsystemet. – Om en deltagare i början av studien hade ett minne som en typisk 60-åring, så fick samma person efter tre månader i genomsnitt ett minne som en typisk 30- eller 40-åring, säger Scott A. Small, professor i neurologi vid Columbia University i ett pressmeddelande. Forskarna påpekade att studien är liten och att större studier behöver genomföras innan fynden kan bekräftas. Dom poängterade även att det inte går att förvärva samma effekt genom att äta stora mänger choklad. Studien publicerades i tidskriften Nature Neuroscience. Läs även Choklad som medicin – hela listan
Av Lisa von Garrelts
5 november, 2014

1 kommentarer

  • Av anonym 12 november, 2014

    Synd att det inte funkar att
    Synd att det inte funkar att smälla i sig choklad. Då hade jag haft minne som en elefant.

Comments are closed.