Cervarix är ett vaccin som ska skydda mot två olika sorters humant papillomvirus, HPV, 16 och 18, som kan ge livmoderhalscancer. En smitta med HPV i underlivet kan ge vårtor eller inga symptom alls. Infektionen, som kan drabba både män och kvinnor, läker oftast ut av sig själv. Gör den inte det kan den senare orsaka cancer. Även kondom skyddar mot HPV-virus.

Gör så här: Ges i spruta vid tre tillfällen av vårdpersonal. Ta kontakt med skolan, vårdcentral eller vaccinationsställe.

Verksam substans

Papillomvirus (humant), typ 16 L1 protein

Möjliga biverkningar

Värk, ömhet, svaghet i musklerna eller magtarmbesvär är några av de vanligare biverkningarna. Några riktigt allvarliga biverkningar är inte rapporterade.

Varning för

Cervarix måste tas innan smitta skett, det är därför den ges till unga flickor från 9 år.

Mer info finns också på: Vårdguiden