cimzia

Cimzia används för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna patienter när andra läkemedel inte lyckas kontrollera dina symtom. Cimzia används vanligen tillsammans med ett annat läkemedel kallat metotrexat. Om läkaren anser att metotrexat är olämpligt kan Cimzia ges ensamt.

Injiceras med spruta.

Verkar genom att hämma den del av immunförsvaret som attackerar den egna kroppen på grund av sjukdomen.

Cimzia tillhör gruppen som kallas TNF-alfa-hämmare.

Verksam substans

Certolizumabpegol

Möjliga biverkningar

Allmän sjukdomskänsla kan vara en av biverkningarna, läs mer på Fass-länken nedan och sök vård läkare om du blir dålig.

Varning för

En del sjukdomar och vissa läkemedel är inte lämpliga att kombinera med Cimzia, fråga din läkare om du är osäker.