Störningar i serotoninsystemet i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar och Cipramil hjälper till att normalisera det. Denna typ av medicin används för behandling av depression, paniksyndrom, tvånssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya perioder av depression. Cipramil tillhör gruppen av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoniupptagshämmare.

Verksam substans

citalopram

Möjliga biverkningar

Muntorrhet är en vanlig biverkning, som i sin tur kan ge karies om inte tänderna tas om hand lite extra. Det här, liksom de flesta av biverkningarna som kan uppträda, går oftast över efter ett par veckors användning. Läs mer om biverkningar på Fass-länken nedan. Efter två veckors användning av antidepressiva tabletter har man sett att risken ökar aningen för självmordsförsök. Känner du så, ta kontakt med någon, din läkare eller någon du har förtroende för. Avbryt inte behandlingen tvärt utan att prata med doktorn. Hur har medicinen fungerat för dig?

Varning för

Vid många sjukdomar och användning av vissa andra mediciner är det olämpligt att använda Cipramil.