condyline är ett vårtmedel som används för att behandla könsvårtor vid könssjukdomen kondylom. Innehåller podofyllotoxin som hämmar viruscellernas tillväxt. Penslas på vårtorna 1-2 gånger om dagen i tre dagar per behandling.

Verksam substans

Podofyllotoxin

Möjliga biverkningar

Olika typer av hudreaktioner och sveda är vanliga två till tre dagar inpå behandlingen. Dessa biverkningar brukar försvinna inom en vecka. Inflammation är mindre vanligt.

Varning för

Under behandlingen ska du undvika att ha samlag.