Dacarbazine är ett cytostatika som ges i spruta av sjukvårdspersonal. Det verkar genom att hämma tillväxten av cancercellerna. Används bland annat mot metastaserad hudcancer och allvarlig Hodgkin´s sjukdom.

Verksam substans

Dakarbazin

Möjliga biverkningar

Dålig aptit, illamående och kräkningar är vanliga biverkningar, liksom förändringar i blodet. Några andra av de möjliga biverkningarna är håravfall, trötthet, synförändringar och problem med levern.

Varning för

Undvik solen under behandlingen med Dacarbazine. Behandlingen rekommenderas inte till gravida kvinnor och barn. Både kvinnor och män ska undvika graviditet under sex månader efter behandlingen.