Minskar risken att få en förkylning när kroppen är angripen av ett förkylningsvirus. Flera studier har bevisat effekten och nästan lika många har motbevisat den.

Men en genomgång av de vetenskapligt välgrundade studier som gjorts visade på att örten echinachea har en lindrande effekt på förkylningar. Echinacea minskar risken att utveckla förkylning med 58 procent och den förkortar sjukdomstiden med en till fyra dagar.

I metaanalysen ingick 14 studier och resultatet publicerades i den medicinska tidsskriften Lancet.

Huvudförfattare i den artikeln var Sahin A Shah, indisk doktor i farmakologi. Echinacea finns i många olika naturläkemedel, bland annat Echinagard, Echinaforce, Esberitox och Kan jang.

 

Gör så här:

För bäst effekt, se till att börja behandlingen så fort om möjligt, direkt när du känt av första förkylningstecknet.

Verksam substans

echinacea purpurea

Möjliga biverkningar

De vanligaste biverkningar har att göra med allergiska reaktioner.

Varning för

Testa inte Echinacea om du är allergisk mot någon av de andra korgblommiga växterna, som prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Ta inte Echinacea om du har tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar, eller annan sjukdom med nedsatt immunförsvar.

Är du allvarligt sjuk bör du träffa en läkare.