Edronax är ett antidepressiv medel som i studier visat bäst effekt på svår eller mycket svår depression. Verkar genom att öka koncentrationen av noradrenalin i hjärnan genom sin noradrenalinåterupptagshämmande effekt.

Verksam substans

Reboxetin

Möjliga biverkningar

Svårt att sova, förstoppning, muntorrhet, huvudvärk och illamående är några av de vanligare biverkningarna. Läs mer på Fass-länken nedan och ytterligare biverkningar.

Varning för

Studier på unga under 18 år som fått Edronax saknas. De unga över 18 år har fler allvarliga biverkningar och till exempel självmordstankar kan finnas kvar trots medicinering.