Exemestan är godkänt för att användas som behandling mot bröstcancer efter att Tamoxifen använts två-tre år. Verkar genom att kraftigt sänka östrogenproduktionen. Ges till kvinnor som passerat klimakteriet.

Nya studier visar att Exemestan kan fungera förebyggande för kvinnor med hörgre risk att utveckla bröstcancer. Nyligen avslutades en studie på Karolinska Institutet som visade på en behandling som gav 65 procents lägre risk att få bröstcancer. Kvinnorna hade under fem års tid fått Exemestan. Än så länge finns inga enkla sätt att konstatera vilka kvinnor som har högre risk, men forskningen och användingen av den forskning som görs går framåt hela tiden.

Verksam substans

Exemestan

Möjliga biverkningar

De flesta får inga eller milda biverkningar, men trötthet, vallningar och andra besvär som liknar klimakteriet är vanligast. Läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

Kan orsaka benskörhet och kombineras därför med osteoporosbehandling för kvinnor som riskerar frakturer.