Medicinen används för att förebygga återfall av bröstcancer men även för att undvika att cancern sprids till andra delar av kroppen. Femar minskar östrogenmängden i kroppen vilket leder till att cancercellernas tillväxt och spridning till andra delar av kroppen sker långsammare eller avstannar helt. Den ska ätas av kvinnor som inte längre har menstruationer.

Verksam substans

Letrozol

Möjliga biverkningar

Förlamning eller känselbortfall i kroppen kan förekomma. Men även värmevallning och trötthet, illamående, hög feber och plötslig bröstsmärta är några av de andra möjliga biverkningarna.

Varning för

Kan orsaka benskörhet. Ska inte användas av barn och ungdomar. Får inte heller användas under graviditet eller amning.