benskorhet_Eli_Lilly_250

Forsteo stärker upp svaga skelett hos människor som drabbats av benskörhet. Benskörhet, eller osteoporos, kan man få av olika orsaker. Varannan kvinna efter klimakteriet har sköra ben och ungefär var fjärde man i de åldrarna.

Behandling med kortison kan också ge ett svagt skelett som kan behandlas med Forsteo.

Forsteo injiceras med "penna" under huden i lår eller buk en gång om dagen.

Verksam substans

Teriparatid

Möjliga biverkningar

Vanligt är illamående, huvudvärk, smärta i armar och ben och yrsel. Några andra vanliga biverkningarna är ökade kolesterolhalter i blodet, trötthet, muskelkramper och oregelbundna hjärtslag. Hemorrojder, halsbränna och så vidare. Se mer på Fass nedan om du undrar om fler biverkningar.

Varning för

Ligg ner första gångerna du tar Forsteo eftersom det kan ge dig yrsel i början. Bli inte gravid under tiden du tar Forsteo, skulle graviditet ändå inträffa ska du sluta med läkemedlet. Du bör heller inte amma under tiden du behandlas. Om du har haft problem med njurarna ska du berätta det för den läkaren som skriver ut Forsteo, eller om du tar några andra läkemedel.