Haldol påverkar hjärnan genom att mottagare av signalsubstanser blockeras, framförallt de som tar upp dopamin.

Verkningen av Haldol är omfattande och medicinen används vid flera svåra psykiatriska tillstånd. Bland annat för långtidsbehandling vid schizofreni, psykos hos både barn och vuxna, paranoia och i vissa fall mot tourettes syndrom. Även äldre med svåra förvirringstillstånd får ibland Haldol, liksom människor med svåra kräkattacker, när kräkningar beror på obalans i hjärnan.

Verksam substans

Haloperidol

Möjliga biverkningar

Några av de vanligaste biverkningar är huvudvärk, yrsel, illamående, parkinsonliknande symptom, kramper, motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla.

Varning för

Avbryt inte behandlingen med Haldol själv, utan att samråda med din läkare. Var bland annat försiktig med Haldol vid svåra motoriska störningar, liksom leversjukdom, spasticitet, epilepsi, depression eller överfunktion i sköldkörteln. Många mediciner ska heller inte kombineras med Haldol, läs mer på Fass-länken nedan om interaktioner

2 kommentarer

  • Av En annan dotter 13 november, 2016

    Hej! Min mor som var 87 år
    Hej! Min mor som var 87 år fick Haldol och jag ifrågasatte det efter hon blivit som en annan människa. Aggressiv, yrsel och huvudvärk. Vet ej vad som hände på äldreboendet men jag önskar att hon aldrig fått Haödol. Men det är min åsikt.

  • Av DOTTERN 5 november, 2013

    Min gamla mor 87 år får
    Min gamla mor 87 år får Haldol, vet någon något om biverkningarna och hur det sätts ut?

Comments are closed.