Fungerar genom att stoppa tillväxten av cancerceller. Det används som enda behandling vid tillstånd då andra behandlingar inte visat effekt. Det används också i kombination med cellgifterna paklitaxel eller docetaxel som förstahands­behandling vid metastaserad bröstcancer. Det används också i kombination med en aromatashämmare för behandling av patienter med HER2-positiv, en aggressivare och mer snabbväxande cancercell, och hormonreceptorpositiv metastaserad, det vill säga spridd bröstcancer. Källa utöver Fass: Socialstyrelsen

Verksam substans

Trastuzumab

Möjliga biverkningar

Ger ibland mycket farliga biverkningar så att en riskbedömning får göras från falla till fall. Andningsvårigheter, influensaliknande symptom, svullnad och feber är mycket vanligt, men ofta övergående. Bland annat allvarliga hjärtproblem är värre.

Varning för

Har du andningssvårigheter när du vilar ska su inte ta Herceptin.