Ibumetin är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Ibumetin verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar. Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID, icke steroida antiinflammatoriska, antireumatiska läkemedel.

Verksam substans

Ibuprofen

Möjliga biverkningar

Trötthet, huvudvärk. Sura uppstötningar, buksmärtor, diarré, illamående kräkningar, förstoppning och magkatarr. Besvären minskar ofta om man tar Ibumetin tillsammans med mat. Hudutslag.

Varning för

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas. Ska inte användas vid ökad risk för blödningar eller hjärninfarkter, för dig med svår hjärt-, lever- eller njursjukdom. Om du har eller har haft problem med magsår. Berätta för din läkare om du äter något av följande: * Magnecyl och andra preparat som innehåller acetylsalicylsyra. * Vissa medel mot blodpropp, Warfarin, tiklopidin. * Medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet, som Metotrexat, vissa medel mot högt blodtryck, sombetablockerare, Tiazider, Kaptopril. * Medel som påverkar det system som styr blodtryck och saltbalans, renin-angiotensinsystemet, vissa urindrivande medel. * Medel som förhindrar vävnadsavstötning efter transplantation, Ciklosporin, Takrolimus, medel vid manisk-depressiv sjukdom, som Litium. * Andra medel mot inflammation Kortikosteroider.

1 kommentarer

  • Av anonym 10 juli, 2016

    Hur är det om man har
    Hur är det om man har bältros? Vad ska man ta då?

Comments are closed.