Inderal Retard är en så kallad icke-selektiv beta-blockerare. Den har effekt på många ställen i kroppen, däribland hjärtat, som påverkas så att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sjunker samt att antalet attacker av kärlkramp i hjärtat minskar.

Tillägget retard innebär att läkemedlet verkar långsammare och under längre tid.

Inderal används bland annat vid:

  • Behandling av förhöjt blodtryck och hög puls.
  • För att motverka smärta i bröstet.
  • För att skydda hjärtat efter en hjärtattack.
  • Vissa sköldkörtelåkommor.
  • Darrningar.
  • Migrän.

Verksam substans

Propranolol

Möjliga biverkningar

Några av de vanligare är långsam puls, kalla fingrar och tår, försämring av redan dålig blodcirkulation, trötthet eller muskelsvaghet.

Varning för

  • Ändra aldrig dosen utan att prata med din läkare.
  • Effekten kan påverkas av många läkemedel, bland annat vanligt smärtstillande med ibuprofen, såsom Ipren.
  • Vid flera sjukdomar är betablockerare inte lämpligt.
  • Läs mer på Fasslänken nedan.