Antiepileptika som används vid epilepsi samt mot bipolär sjukdom. Behandlar epiliepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall. Hur Lamotrigin motverkar depression vid bipolär sjukdom är okänt.

Verksam substans

Lamotrigin

Möjliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna är lätt till måttliga men kan i ett fåtal fall bli allvarligare. De beror i de fallen på allergiska reaktioner.

Varning för

Personer med bipolär sjukdomar kan ha tankar på att skada sig själv. I ett fåtal fall kan dessa tankar förvärras i inledningen av behandlingen.