Lucentis ges som en injektion i ögat av din ögonläkare under lokalbedövning. Används för att behandla skador på näthinnan när onormala blodkärl växer och läcker in i ögat. Det kan hända vid sjukdomar som åldersrelaterad makuladegeneration, AMD. Kan hjälpa till att förbättra den skadade synen eller förhindra att den försämras.

Verksam substans

Ranibizumab

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, inflammation i ögat och dimsyn. Listan på biverkningar är lång, men Fass lugnar användare att inte oroa sig.

Varning för

Blindhet uppges som en mindre vanlig biverkning.