torra_ogon_250
Torra ögon kan bero på brist på tårvätska, men mer troligt är att det finns en störning i lipidskiktet. Dessa två orsaker kan även samspela.
Flera faktorer ökar risken för att drabbas av torra och irriterande ögon. Torr luft, vilket är vanligt på vintern, långvarigt tv - eller dataskärmstittande kan påverka, men även läkemedel, ögonoperationer eller hormonella förändringar kan spela in. Vanliga symptom på torra ögon är skav, sveda, klåda eller en känsla av grus i ögonen. Dr Heiko Pult, Optometry and Vision Research, konstaterar i sin artikel: Torra Ögon: Hyaluron – ögondroppar – flerdoseringssystem, att torra ögon ofta uppstår på grund av otillräckligt lipidskikt vilket leder till en överdriven avdunstning från tårfilmen. Det är mindre vanligt att torra ögon beror på tårbrist. Tårfilmen är en mycket tunn hinna av vatten och fettämnen som täcker hela ögats yta. Den har en komplex struktur med tre specifika skikt. Dr. Pult menar att tårersättningsprodukter som ögondroppar kan lindra symptomen och förbättra tårfilmen tillfälligt. De återfuktande lösningarna har längre effekt om de innehåller hyaluron, ett kroppseget ämne med fuktattraherande, trögflytande och elastiska egenskaper, till exempel Tears again som finns att köpa på apotek. Tack vare en hög vattenbindande förmåga kan hyaluron bibehålla fukt på ögats yta under relativt lång tid och den skyddar även ögat från friktion vid blinkning. När man blinkar tillförs ny tårfilm och det är anledningen till att återfuktande droppar eller ögonspray måste användas flera gånger om dagen. För att hålla dessa produkter fria från bakterier innehåller de ofta konserveringsmedel, vilka tycks spela en avgörande roll vid den här typen av lång tidsanvändning. De kan skada cellerna på ögats yta och den naturliga tårfilmen samt ge upphov till överkänslighet. Torra ögon beror i 78 % av fallen på en störning i tårfilmens lipidskiktm enligt Dr Pults artikel. Detta resulterar i ökad avdunstning och då hjälper inte tårersättning. Sprickor i lipidskiktet kan behandlas genom att tillföra liposomer som reparerar skadorna, stärker lipidskiktet och återupprättar dess förmåga att bevara ögats naturliga fuktighet. Ibland kan en kombinerad behandling krävas. Viktigt är att se till varje persons individuella problem och anpassa behandlingen. Läs även: Havtorn mot torra ögon.
Av Lisa von Garrelts
22 december, 2014