Ludiomil är ett antidepressivt medel som påverkar kemin i hjärnan. Överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan sker med hjälp av kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. Vid vissa psykiska sjukdomar, till exempel depressioner, har man kunnat konstatera störningar i dessa kemiska processer. Ludiomil dämpar dessa störningar. Ludiomil ska inte användas vid epilepsi och vid vissa hjärtsjukdomar. Inte heller om du lider av prostatabesvär. Prata med din läkare om du tar någon annan medicin, för det kan påverka effekten av Ludiomil. Exempelvis medicin mot diabetes, vissa lugnande medel och naturläkemedel innehållande johannesört.

Verksam substans

Maprotillin

Möjliga biverkningar

Bland annat muntorrhet, risk för lågt blodsocker hos diabetiker och om du bär kontaktlinser kan dina ögon kännas irriterade. Hjärnan är en komplex skapelse och läkemedel som påverkar kemin, påverkar också mycket annat i nerverna än det som är ur balans. Som med alla läkemedel får riskerna med Ludiomil vägas mot fördelarna.

Varning för

Innan läkemedlet börjar verka (effekt efter cirka 2 veckor), kan man som deprimerad må sämre. Om tankar på att skada sig själv har funnits tidigare kan dessa bli starkare och du bör då direkt ta kontakt med läkare.