Magnecyl ska verka smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande. Den verksamma substansen är acetylsalicylsyra som lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Febern går ner genom att ämnet acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

Används mot: Huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar, led- och muskelsmärtor.

Verksam substans

Acetylsalicylsyra

Möjliga biverkningar

Några biverkningar som kan uppkomma är problem med magen som halsbränna och illamående. En liten ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen.

Varning för

Om du behandlas med blodförtunnande ska du rådfråga en läkare innan du tar Magnecyl, det gäller även många andra läkemedel som till exempel Litium eller behandling mot diabetes typ 2 och många hjärt- och kärlproblem. Magnecyl ska inte heller användas om du har magsår, blödarsjuka, minskat antal blodplättar, skrumplever, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.