Antidepressiv medicin vid olika typer av depression med eller utan melankoli. Påverkar genom att förändra nervimpulserna i hjärnan. En deprimerad människa kan ha störda nervimpulser, det kan vara både en konsekvens av depressionen och/eller en orsak. Kan eventuellt påverka kroppens reaktion på stress, visar ny forskning från Umeå Universitets forskare Tommy Olsson. Tillhör gruppen tetracykliskt antidepressivum med selektiv återupptagningshämning av noradrenalin, som det kallas.

Verksam substans

Maprotillin

Möjliga biverkningar

Ger en lång rad biverkningar, inte för alla, men vanligt är att känna av en ökad aptit, hjärtklappning, trötthet, muntorrhet, torra ögon och så vidare. Man kan bli allmänt påverkad av medicinen Maprotilin, men samtidigt finns grundsjukdomen där och det kan vara svårt att veta vad som är biverkningar och vad som är relaterat till depressionen. Som med all medicin måste nyttan vägas mot riskerna.

Varning för

Var försiktig med bilkörning. Maprotilin kan påverka synen och reaktionsförmågan. Den som lider av blodtrycksfall och yrsel i stående ställning, prostatabesvär och svårigheter att kissa, nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion, tumör i binjuremärgen eller en förhöjd sköldkörtelfunktion bör berätta det för läkaren som ordinerar Maprotilin Mylan. Använder du lugnande medel bör du inte avbryta den behandlingen utan att rådfråga din läkare eftersom det kan medföra en risk att få ett epileptiskt anfall.