Milbemax används för att behandla hundar mot rundmask och bandmask. Substansen verkar också mot dvägbandmask.

Dvärgbandmask finns i vissa delar av Europa och smittar då från rävar. Den kan vara en risk för människa. Om du misstänker att din hund skulle vara smittad, ska du också behandlas. Tala med din läkare.

Fram till mitten på februari 2011 fanns inte dvärgbandmask i Sverige. Nu har en räv hittats som hade masken.

Omkring tio människor smittas, per en miljon invånare, i de områden där flest rävar är smittade nere i alperna. Det är alltså en mycket ovanlig sjukdom även där, men den kan leda till att levern måste transplanteras.

områden med många smittade rävar (främst Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall hos människa per miljon invånare. Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är mycket allvarlig och kräver ständig behandling av personer som smittas och i vissa fall levertransplantation.

Källor: Fass och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Verksam substans

milbemycinoxim, prazikvantel

Möjliga biverkningar

I sällsynta fall kan Mibemax något av följande biverkningar hos din hund:

  • Viss slöhet.
  • Påverkan på nervsystemet, som muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna.
  • Tecken från mag-tarmkanalen, som kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling.
Det här är vanligtvis övergående, men om något blir värre eller att du ser någon annan möjlig biverkning ska du kontakta en veterinär.

Varning för

Collie-raser är känsliga för milbemycinoxim och kan få symptom som om de överdoserats, trots att de fått rätt mängd. Prata med din veterinär om du har en hund av rasen collie.

Det är viktigt att avmaskning sker enligt anvisning för att inte masken ska utveckla ett skydd mot läkemedlet.