katt_dina_250

Att äga ett djur är ekonomiskt räknat en av de bästa insatserna en människa kan göra för sin hälsa. 

Ett samhälle sparar miljarder i minskade sjukvårdskostnader på de medborgare som har ett husdjur.

Det visar en amerikansk ekonomistudie från George Mason universitetet.

En nyligen presenterad ekonomistudie från George Mason University, visar att djurägandet i USA avsevärt sänker kostnaderna för hälso- och sjukvård.

- Att sällskapsdjur har positiva effekter på människors hälsa vet man sedan tidigare, men detta är första gången som någon har undersökt hur detta påverkar den amerikanska hälso- och sjukvården, säger Terry L Clower som är en av två forskare som genomfört studien, i ett pressmeddelande.

Någon motsvarande studie har inte gjorts i Sverige, men Socialstyrelsen publicerade 2014 en rapport där man slår fast att assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är en god investering för samhället. Socialstyrelsen skriver i sin sammanfattning ”Service- och signalhundar minskar i genomsnitt förarnas behov av offentliga stödinsatser med 197 000 kronor under en tioårsperiod.”

Den här studien har tittat på ett urval av hela befolkningen, för att se effekterna på den allmänna hälsan och hur besparingar kan göras i sjukvården.

Resultatet är att husdjuren sparar 11,7 miljarder dollar per år, det vill säga närmare 100 miljarder svenska kronor, i minskade kostnader för sjukvård i USA.

Människor med sällskapsdjur är friskare, smalare, mår bättre och anlitar sjukvården i mindre utsträckning än människor utan djur. USA:s 20 miljoner hundägare sparar in motsvarande 417 miljoner dollar då de, bland annat genom sina regelbundna promenader, mer sällan lider av övervikt jämfört med icke hundägare. Men även katt- och andra djurägare har en bättre hälsa.

Forskarna skriver i sin rapport att besparingarna för samhället troligen är ännu högre än vad denna studie visar eftersom man inte tagit med kostnaderna för hjärt- kärlsjukdomar, kolesterol, högt blodtryck, diabetes, stress och olika former av psykisk ohälsa; sjukdomar där man i annan forskning har sett att sällskapsdjuren har en positiv inverkan, men där man ännu inte mätt de samhällsekonomiska effekterna.

Nu råder forskarna de amerkanska försäkringsbolagen att väga in eventuella husdjur för premiekostnaden för sjukvårdsförsäkringen.

Källa: Manimalis

 

Läs mer: Ta med husdjuret på semestern - flygguide för hund

 

Av redaktionen
28 januari, 2016