Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär. Känner du dig mycket orolig eller allvarligt nedstämt ska du försöka prata med en läkare eller psykolog. Det är inte säkert att ett preparat med johannesört är tillräcklig behandling för dig. Neurokan finns att köpa receptfritt på apoteken.

Verksam substans

Hypericum perforatum L, Johannesört

Möjliga biverkningar

I sällsynta fall kan lättare magbesvär och allergiska hudreaktioner förekomma, liksom ökad känslighet för solen.

Varning för

Johannesört kan störa effekten av många läkemedel, till exempel p-piller, under upp till två veckor efter att man slutat med behandlingen.