Biologiskt läkemedel som stoppar immunförsvaret att attackera de egna vävnaderna i lederna vid reumatism.

Med biologiskt menas att läkemedlet består av kroppsegna ämnen, ett protein, som odlats fram i laboratorie.

Vid reumatoid artrit har kroppens naturliga immunförsvar "gått i baklås" och börjar agera mot leden som om den var en sjukdom eller ett främmande element som ska bort. Det uppstår då en inflammation och leden kan förstöras om inte rätt behandling sätts in. När Orencia kommer in i kroppen, hindrar proteinet immunförsvarets T-lymfocyter att förstöra de egna vävnaderna.

Även barn och ungdomar med polyartikulär idiopatisk artrit kan få Orencia om de inte blivit bättre av TNF-hämmare.

Orencia får de patienter som inte blivit bättre av annan behandling och ges då oftast i kombination med Metotrexat.

Gör så här: Orencia injiceras regelbundet av sjukvårdspersonal på en vårdinrättning.

 

Verksam substans

Abatacept

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, illamående, munsår och infektioner är vanliga biverkningar. Läs mer om biverkningarna på Fass-länken nedan.

Varning för

Vid svår infektion ska behandling med Orencia inte påbörjas förrän patienten är frisk. Det är många sjukdomstillstånd och andra läkemedel som Orencia inte ska kombineras med. Berätta allt om din hälsa för din läkare så får du hjälp.