svinflunsan45

Pandemrix skyddar mot det som kallas svininfluensan eller nya influensan H1N1. Det delas ut gratis och kan ges till alla, från sex månaders ålder. Vaccinet tar cirka tre till sex månader att utveckla och världen har fått vänta på vaccinet efter de första utbrotten av svininfluensan. I november började sprutorna delas ut, men många tvekar. Här finns mer underlag för dig att fatta ditt beslut: Myter och fakta om vaccinet Lär av historien - så här blev förra pandemin! Tar du Waran, Betapred eller Cytostatika? Då ska du prata med din doktor innan du tar sprutan Vaccinet gör så att kroppens eget immunförsvar aktiveras mot influensasjukdomen. Vaccinet kan inte orsaka influensa. Pandemrix är det vaccin som Sverige köpt in och som tillverkas av Glaxosmithkline i fabriker i Tyskland och Belgien. Godkännandet av Pandemrix bygger på studier av prototypvaccinet och på preliminära data från kliniska studier som hittills gjorts på drygt 6000 personer. Så här skriver Läkemedelsverket om influensavaccinet och influensan: "Pandemisk influensa är en typ av influensa som inträffar med intervall som varierar mellan mindre än 10 år till flera årtionden. Influensan sprider sig snabbt över världen. Symtomen vid en pandemisk influensa liknar dem vid ”vanlig” influensa men är vanligtvis allvarligare."

Verksam substans

Influenza A

Möjliga biverkningar

Några av de vanliga är huvuvärk och trötthet, men i sällsynta fall kan vaccinet ge bland annat kramper, blåmärken eller dunkande smärta. Vid allergi kan allvarlig kollaps eller kom tillstöta, vilket kan leda till döden.

Varning för

Livsfarligt för äggallergiker.