Paroxetin är ett läkemedel mot psykiska sjukdomar hos vuxna, så som depression, tvångssyndrom och social fobi. Medicinen tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare), och ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Tillverkas bland annat av Actavis och Hexal.

Verksam substans

Paroxetin

Möjliga biverkningar

Några biverkningar är diarré och förstoppning, men även smärta i leder och muskler kan förekomma. Sällsynta biverkningar är ångest och oro.

Varning för

Var försiktig med läkemedlet om du någon gång har haft maniska episoder, så som okontrollerbar upprymdhet och överaktivitet. Om du har haft grön starr eller om du är under 18 år bör du inte heller äta medicinen. Inte heller skall Paroxetin ätas av gravida eller kvinnor som ammar.