perjeta

Perjeta används för behandling av vuxna människor med spridd bröstcancer av typen HER2-positiv.

Perjeta ges i kombination med cytostatika och läkemedlet Herceptin. Perjeta känner igen och kommer att binda sig till en tillväxtfaktorreceptor som återfinns på vissa cancerceller. När läkemedlet binder sig till receptorn kan tillväxten hämmas.

Läkemedlet ges som infusion, ett dropp, på sjukhus av läkare eller sjuksköterska.

Verksam substans

Pertuzumab

Möjliga biverkningar

Behandling med Perjeta kan påverka hjärtats funktioner därför undersöks hjärtats funktion innan och under behandling med läkemedlet. Läkemedlet kan orsaka en rad olika biverkningar. Läs mer på fasslänken nedan, och tala med din behandlande läkare.

Varning för

Kan skada foster varför kvinnor rekommenderas preventivmedel under och sex månader efter avslutad behandling.