prevenarspruta_inkl_forpackning

Vaccin mot pneumokocker som kan ge bland annat lunginflammation.

Prevenar 13 hjälper kroppen att tillverka egna antikroppar som skyddar mot vanlig lunginflammation, blodförgiftning och hjärhinneinflammation orsakad av penumokocker / streptococcus pneumoniae. Vaccinet är ett så kallat konjugatvaccin och som ger skydd mot flera varianter av pneumokockbakterien. Prevenar 13 används sedan början av 2010 inom det svenska vaccinationsprogrammet för barn och är väl beprövat.

Konjugatteknologin innebär att de olika sockerarter som finns i bakteriens kapsel kopplas ihop med ett äggviteämne som underlättar för vårt immunsystem att aktiveras och som dessutom möjliggör för immunsystemet att minnas kontakten med vaccinet. Det gör att vaccinet skapar ett mer fullständigt immunförsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer. Prevenar 13 har därför förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin.

Gör så här: Prevenar 13 ges med en dos och kan användas oavsett om man fått den äldre typen av vaccin tidigare.

Källor utöver Fass, även tillverkaren Pfizer och Läkemedelsverket.

Verksam substans

pneumokocker olika serotyper, Pneumokockpolysackarid typ 6a

Möjliga biverkningar

Kan till exempel ge rodnad, svullnad, ömhet och hårdhet vid injektionsstället, begränsning av armens rörelseförmåga. Tillfälligt minskad aptit, huvudvärk, diarré, frossa, trötthet, eksem och led- eller muskelsmärta.

Varning för

Precis som alla vacciner ger Prevenar inget hundraprocentigt skydd. Misstänker du att fått någon av sjukdomarna du vaccinerats mot ska du uppsöka läkare.

1 kommentarer

  • Av anonym 21 november, 2016

    Hej! Jag fick Prevenar 13 för
    Hej! Jag fick Prevenar 13 för 2 mån sedan. Nu är det dags för influensavacc. Det vet jag att det är OK att ta, men kan jag fylla på med det peumokockvaccinet som man får i samband med det?

Comments are closed.