Pronaxen_250mgx20_tabl450

Pronaxen verkar genom att minska bildandet av så kallade prostaglandiner, de smärtbildande ämnen som finns i kroppen.

Används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid förkylningsfeber och menstruationssmärtor.

Pronaxen kan användas för korttidsbruk upp till fem dagar mot smärta och tre dagar mot feber eller migrän. Full effekt uppnås efter ca 2 timmar.

Tillhör en grupp läkemedel som kallas icke steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID.

Tillverkas av Orion.

Verksam substans

Naproxen

Möjliga biverkningar

Vanligast är magbesvär, och du ska inte äta Pronaxen om du har återkommande magsår, dålig lever eller njurar, eftersom det är organ som kan ta skada av det verksamma ämnet. Sömnproblem, håravfall och huvudvärk är några av de andra biverkningarna som kan förekomma. Läs mer på Fass nedan om du vill veta mer.

Varning för

Ta inte tillsammans med mat om du vill ha en snabb effekt. Använd inte under graviditetens tre sista månader. Inte heller tillsammans med en lång rad andra läkemedel, mer information om det hittar du på fasslänken nedan.