skalpel

Används på sjukhus av utbildad narkosläkare för att lugna eller söva ner patienter. Ges genom injektion, vid intensivvård, i samband med tester eller operationer. Propofol är korttidsverkande.

Verksam substans

Propofol

Möjliga biverkningar

Sticket kan göra ont en tid efter, i sällsynta fall mår man illa och får ont i huvudet efter uppvaknandet. Onormalt gott humör, uppger Fass som en av de mindre vanliga biverkningarna, samt minskad kontroll av sexdriften, men är inte heller det är vanligt. Vid höga doser, som är mycket ovanliga, är preparatet farligt. Fråga din doktor om du tar några andra mediciner i god tid innan de söver dig.

Varning för

Tala med din läkare om du har några andra sjukdomar, bland annat om du är överviktig, har epilepsi eller högt -eller lågt blodtryck. Om du har några störningar i omsättning av fetter, om du är svag eller har problem med hjärtat. Ska inte ges till spädbarn under 1 månad. Har du fått injektion som innehåller Propofol? Diskutera nedan!